Bli medlem du med!

Medlemsavgiften (ej momspliktig) på 100 kr är alltid obligatorisk. Serviceavgiftens storlek (momspliktig) väljer ni själva, se nedan. Privatpersoner kan välja att endast betala medlemsavgift.

Registrera:
FöretagFöreningPrivatperson

Nivåer verksamhetsåret 2018
500 kr ex.moms1000 kr ex.moms1500 kr ex.moms3000 kr ex.momsPrivatperson, endast medlemsavgift.