Företagarföreningen

SFU (Svegs Företagar- Och Utvecklingsförening) jobbar för att stärka företagsklimatet i Svegsbygden samt öka bygdens attraktionskraft genom destinationsutveckling. Vägen dit är enligt oss ett ökat samarbete mellan ett flertal parter i bygden, som företagare, offentlig och ideell sektor. Vi jobbar även aktivt med att öka nyinflyttning och nyetablering av företag.

För oss är det viktigt att såväl delägarna som styrelsen speglar Svegs näringsliv. Branscher som därför bör vara representerade är: handel, jord/skog, tjänster, fastighet, industri/tillverkning, entreprenad/transport, energi, logi/restaurang, besöksnäring och föreningsliv. SFU:s delägare presenteras här.

Företagarföreningen ligger även bakom / och vi verkar för att göra Svegsbygden till ett hållbart, genuint och älskat besöksmål för alla. Det finns så mycket potential i Svegsbygden i allt från natur- och kulturupplevelser till ett rikt föreningsliv och drivna människor. Med det som utgångspunkt och genom att jobba för ett ökat destinationsvärde i Svegsbygden, lyfter vi befintligt näringsliv och evenemang samt skapar, paketerar och driver evenemang i Sveg med omnejd.

Är du nyfiken på vad som händer i destinationen? Vi skickar nämligen ut nyhetsbrev till våra medlemmar med uppdateringar. Du kan registrera dig till våra nyhetsbrev här!