Destination Sveg

Destination Sveg är destinationsbolaget bakom / och vi verkar för att göra Svegsbygden till ett hållbart, genuint och älskat besöksmål för alla. Det finns så mycket potential i Svegsbygden i allt från natur- och kulturupplevelser till ett rikt föreningsliv och drivna människor. Med det som utgångspunkt och genom att jobba för ett ökat destinationsvärde i Svegsbygden, lyfter vi befintligt näringsliv och evenemang samt skapar, paketerar och driver evenemang i Sveg med omnejd.